Na
vrh
 

Aparat za vakumiranje STATUS PROVAC 360

Šifra: PROVAC 360
Proizvođač: STATUS
3.750,00 kn

Status Provac 360 predstavnik je nove generacije Statusovih vakuumskih aparata i prvi Statusov profesionalni aparat za vakuumiranje, razvijen kako bi korisniku omogućio još jednostavniju i ugodniju upotrebu.

Za profesionalnu upotrebu - idealan za profesionalne kuhinje, mesnice, sirane i druge proizvodne djelatnosti, gdje se svakodnevno pohranjuje velika količina namirnica. Rezultat su vakuumsko pohranjene namirnice primjerene za prodaju ili transport.

Najbogatiji set na tržištu, 20-dijelni početni set.

OPIS

Provac 360 predstavlja novu generaciju Statusovih vakuumskih aparata s posebnim funkcijama za još jednostavniju upotrebu.

PROVAC 360, PROFESIONALNI VAKUUMIRNI APARAT IMA SLJEDEČE FUNKCIJE:

 • automatsko vakuumiranje za suhomesnate i druge suhe namirnice,
 • ručno pulsirajuće vakuumiranje za meke i osjetljive,
 • vakuumiranje Statusovih vakuumskih pomagala,
 • Provac marinator, 20-minutni automatski program mariniranja.

NOVO

 • Dupla pumpa s volumenom pumpanja 30 l/min za brzo djelovanje, koja postiže podtlak do - 900 mbar u samo par sekundi.
 • Dvostruka traka za varenje s aktivnim mjerenjem temperature Status Smart Seal System: aparat automatski regulira proces varenja ovisno o temperaturi mehanizma za varenje. Dulje nego je aparat aktivan manje vremena potrebno je za vakuumiranje. Niža potrošnja električne energije.
 • Obostrano ljepljiva traka Status Stiki za višekratnu upotrebu omogućuje jednostavno namještanje vrećice u aparat, maksimalno iskorištavanje folije za vakuumiranje i vakuumiranje više užih vrećica odjednom.
 • Mogućnost mariniranja uz ponoć dokupa seta za mariniranje.
 • Senzor i spremnik tekućine, koji blokira ulaz tekućine u motor. Na tekućino v aparatu opozori nas kontrolna lampica LIQUID TRAP.
 • Dužina vakuunskog kanala i trake za varenje je 36 cm, zato možemo vakuumirati više užih vrećica odjednom ili najširih Statusovih vrećica 35 cm).
 • Tiho djelovanje motora.
 • Status Smart Open/Lock: automatsko zatvaranje i otvaranje poklopca te jednostavno zaključavanje aparata s posebnom ručkom (u postupku patentiranja). Vrlo jednostavna upotreba.
 • Elektronika za minimalno 40.000 ciklusa vakuumiranja.
 • Mogučnost dokupa Status Stiki sistema za lakše vakuumiranje i štednju vrećica te seta za mariniranje.

 

UPOTREBA

Prije prve upotrebe namjestite Status Stiki ljepljivu traku na predviđeno mjesto.

Prije vakuumiranja odaberite automatsko (tipka AUTO) ili ručno (tipka MANUAL) vakuumiranje i slijedite upute. 

AUTOMATSKO VAKUUMIRANJE ČVRSTIH I SUHIH NAMIRNICA 

 • Namirnicu umetnite u vrećicu. Vrećica mora uvijek biti bar 5 cm duža od prostora kojeg zauzima namirnica koju vakuumiramo.
 • Vrećicu namjestite između brtvi do indikatora za vrećicu. Status Stiki držati će vrećicu na mjestu i spriječiti boranje vrećice.
 • Ručka za zaključavanje mora biti u otključanom položaju (UNLOCK).
 • Zatvorite poklopac aparata i zadržite nekoliko sekundi. Aparat će vrećicu zavakuumirati i zavariti.
 • Poklopac aparata se automatski otvori.
 • Namirnice su zavakuumirane. Vrećicu uklonite s ljepljive trake.

RUČNO VAKUUMIRANJE VLAŽNIH I OSJETLJIVIH NAMIRNICA

 • Prije vakuumiranja odaberite i pritisnite tipku MANUAL.
 • Vrećicu namjestite do oznake za vrećicu. Ljepljiva traka Status Stiki držati će ju na mjestu i spriječiti boranje.
 • Zatvorite poklopac aparata, pritisnite na sredinu poklopca i namjestite ručku za zaključavanje u položaj LOCK.
 • Vrećicu zavakuumirate držanjem tipke PULSE VAC. Aparat isisava zrak dok je tipka pritisnuta. Kad procijenite da je isisanog dovoljno zraka, pustite tipku PULSE VAC i prekinite proces vakuumiranja.
 • Pritisnite gumb SEAL za varenje. Svijetli lampica SEAL.
 • Lampica SEAL se ugasi, kad je varenje gotovo. Poklopac otključajte s pomicanjem ručke u položaj UNLOCK.
 • Uklonite zavakuumiranu vrećicu.

VAKUUMIRANJE VAKUUMSKIH POSUDA I POKLOPACA

U početnom setu nalazi se i priključak za vakuumiranje Statusovih vakuumskih posuda, vrča, poklopaca i čepova.

 • Uži kraj priključka za vakuumiranje posuda namjestite na otvor u krajnjem lijevom rubu vakuumskog kanala aparata.
 • Širi dio priključka namjestite na otvor oko ventila na poklopcu vakuumske posude i pridržite.
 • Pritisnite gumb CONTAINER.
 • Aparat automatski prekine proces vakuumiranja, kad je postignut unaprijed programiran podtlak.

MARINIRANJE NAMIRNICA U VAKUUMSKIM POSUDAMA

 • Pore namirnica se u vakuumu otvore, zato se marinada brzo upije u meso. Nastavak za mariniranje nije uključen u početnom setu. Kupiti ga možete kod ovlaštenog prodavača Status proizvoda. Funkcija mariniranja traje 20 minuta (5 ciklusa vakuumiranja i 5 ciklusa puštanja vakuuma).

  • Uži kraj priključka za mariniranje namjestite na otvor u krajnjem lijevom rubu vakuumskog kanala aparata.
  • Širi dio priključka namjestite na otvor oko ventila na poklopcu vakuumske posude i pridržite.
  • Pritisnite gumb MARINATOR i proces mariniranja će početi. Lampica MARINATOR treperi.
  • Proces traje 20 minuta. Po završenom mariniranju aparat ide u stanje mirovanja, upali se lampica POWER.

SASTAV SETA

 • 1 Status ProVac 360 profesionalni aparat za vakuumiranje
 • 1 foliju u roli dimenzije 280 mm x 3000 mm
 • 1 foliju u roli dimenzije 350 mm x 3000 mm
 • 5 vrećica za vakuumiranje dimenzija 200 mm x 280 mm
 • 5 vrećica za vakuumiranje dimenzija 120 mm x 550 mm
 • 5 dvostranih samoljepljivih traka Status Stiki
 • 1 priključak za vakuumiranje posuda
 • 1 ručni nož za rezanje folije
 • 1 upute za upotrebu

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Aparat prije čišćenja isključite iz električne mreže. Čistite ga blago ovlaženom krpom koja ne smije biti gruba. Pripazite da aparat ne dođe u kontakt s vodom. Pred upotrebu aparat uvijek mora biti potpuno suh.

Traka za varenje mora se ohladiti prije čišćenja. Ostatke plastike uklonite mekom krpom.

Crne brtve odstranite iz aparata te ih operite u vodi s detergentom. Prije namiještanja brtve moraju biti potpuno suhe.

GARANCIJA

Garancija aparata za vakuumiranje je pet godina uz potpisani garancijski list.

Prije korištenja obavezno pročitajte upute za upotrebu te ih sačuvajte. Također, držite se pravila o pohrani različitih namirnica.